BIỂN BÁO HÌNH CHỮ NHẬT CẤM 2023 Tỉnh Bến Tre

BIỂN BÁO HÌNH CHỮ NHẬT CẤM 2023 Tỉnh Bến Tre

 

Căn cứ Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, hệ thống biển báo giao thông được chia thành 05 nhóm cơ bản: biển báo cấm; biển hiệu lệnh; biển báo nguy hiểm và cảnh báo; biển chỉ dẫn và biển phụ, biển viết bằng chữ.

Mỗi loại lại được thiết kế với các hình dáng khác nhau.

Trong đó, hình chữ nhật chủ yếu được sử dụng cho loại biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn, còn các nhóm biển báo còn lại chỉ có một số ít biển báo được thiết kế theo hình chữ nhật.

Các biển báo hình chữ nhật chủ yếu được dùng cho biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn, tuy nhiên vẫn có một số ít các biển báo với ý nghĩa khác được thiết kế theo hình chữ nhật.

Dùng để biểu thị các điều cấm người tham gia giao thông.

Ý nghĩa và phạm vi hiệu lực của biển báo hình chữ nhật được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT.

BIỂN BÁO HÌNH CHỮ NHẬT CẤM 2023
BIỂN BÁO HÌNH CHỮ NHẬT CẤM 2023 Tỉnh Bến Tre

Chất liệu BIỂN BÁO HÌNH CHỮ NHẬT CẤM 2023 Tỉnh Bến Tre

Vật liệu dùng làm BIỂN BÁO HÌNH CHỮ NHẬT CẤM 2023 Tỉnh Bến Tre là:

 •  Bằng tôn mạ kẽm có độ dày từ 1,2 đến 1,5 mm , hoặc theo yêu cầu khách hàng.
 • Sử dụng màng phản quang đạt tiêu chuẩn về chất lượng cao.
 • Phản quang tốt, sắc nét, làm tăng độ rõ dễ nhận thấy cả ngày và đêm.

Ý nghĩa và hiệu lực của biển báo giao thông hình chữ nhật

 Ý nghĩa: Dùng để báo cho người điều khiển biết các điều bắt buộc phải chấp hành khi tham gia giao thông.

+ Hiệu lực: Biển báo hiệu lệnh hình chữ nhật có giá trị hiệu lực trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn đường theo biển báo trên đường.

– Biển báo chỉ dẫn hình chữ nhật:

+ Ý nghĩa: Dùng để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần thiết để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông một cách thuận lợi, đảm bảo an toàn.

+ Hiệu lực: Biển báo chỉ dẫn hình chữ nhật có giá trị hiệu trên các làn đường của chiều xe chạy.

– Biển báo cấm hình chữ nhật:

+ Ý nghĩa: Dùng để biểu thị các điều cấm người tham gia giao thông vi phạm. Chủ yếu các biển báo cấm hình chữ nhật biểu thị thông tin cấm chạy quá tốc độ tối đa cho phép khi tham gia giao thông.

+ Hiệu lực: Biển báo cấm hình chữ nhật có giá trị hiệu lực trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn đường theo biển báo trên đường.

– Biển báo cảnh báo nguy hiểm hình chữ nhật:

+ Ý nghĩa: Biển báo số W.243 (a,b,c) “Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ” dùng để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn.

+ Hiệu lực: Biển báo cảnh báo nguy hiểm hình chữ nhật có giá trị hiệu lực trên các làn đường của chiều xe chạy.

– Biển báo phụ hình chữ nhật:

+ Ý nghĩa: Dùng để thuyết minh, bổ sung ý nghĩa cho biển chính được gắn bên trên.

Công Ty TNHH SX TM Và DV Mai Chấn Hưng

 • Biển báo giao thông
 • Trụ đỡ biển báo giao thông
 • Cọc tiêu, cọc H, cọc Km
 • Hộ lan tôn sóng
 • Thi công hạng mục an toàn giao thông của các Công trình giao thông
 • BIỂN BÁO HÌNH CHỮ NHẬT CẤM 2023 Tỉnh Bến Tre
  BIỂN BÁO HÌNH CHỮ NHẬT CẤM 2023 Tỉnh Bến Tre

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

Trả lời

Your email address will not be published.