Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre

91 / 100

BiểnBáo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre

Theo Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

“Nhóm biển báo cấm là nhóm biển biểu thị các điều cấm mà người tham gia giao thông không được vi phạm.

Biển báo cấm chủ yếu có dạng hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vẽ hoặc chữ số, chữ viết màu đen thể hiện điều cấm, trừ một số trường hợp đặc biệt.”

– Biển số P.106 (a,b): Cấm xe ôtô tải;

– Biển số P.106c: Cấm các xe chở hàng nguy hiểm;

– Biển số P.107: Cấm xe ôtô khách và xe ôtô tải;

Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b)có hình dạng tròn với viền màu đỏ cùng nền trắng phía trong.

Trên nền trắng của biển có một vạch kẻ đỏ kéo dài từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải, và ở giữa nền trắng được in hình một chiếc ô tô tải.

Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

Như vậy theo quy định trên biển báo P. 106b “Cấm xe ô tô tải” dùng để báo đoạn đường cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy đăng kiểm xe) lớn hơn một giá trị nhất định.

Theo quy định của Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, các biển báo cấm xe tải hiện nay gồm: Biển số P.106 (a,b) “Cấm xe ô tô tải” và biển số P.106c “Cấm các xe chở hàng nguy hiểm”, biển số P.107 “Cấm xe ôtô khách và xe ô tô tải”.

Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b)

Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre

Ý nghĩa của Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre :

a) Để báo đường cấm các loại xe ôtô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định, phải đặt biển số P.106a “Cấm xe ôtô tải”. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển số P.106a.

b) Để báo đường cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định, phải đặt biển số P.106b.

Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (xác định theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn giá trị chữ số ghi trong biển (chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ xe).

Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

Tại thị trường Việt Nam, các loại xe bán tải phổ biến thường có khối lượng chuyên chở dưới 1.500 kg và có 5 chỗ ngồi sẽ được áp dụng theo quy chuẩn mới là:

Loại xe này được coi như xe con do đó khi thấy biển P.106a thì sẽ không bị cấm.

Biển báo cấm xe tải P.106a là loại biển cấm xe tải chuyên chở 1.500kg, còn với biển P.106b có ý nghĩa là cấm ô tô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2.5 tấn.

Nghĩa là ô tô tải không được đi vào làn đường có biển này khi có khối lượng chuyên chở lớn hơn 2.5 tấn, không tính khối lượng của xe tải đó là bao nhiêu.

Như vậy, với xe tải 5 tấn và 3,5 tấn khi thấy bảng cấm xe tải P.106a và P.106b thì sẽ không được phép đi vào đoạn đường đó.

Nhưng nếu tính tổng khối lượng của bản thân xe và hàng hóa lớn hơn 2.5 tấn trong đó khối lượng chuyên chở của xe nhỏ hơn 2.5 tấn, xe tải này vẫn được đi vào.

Kích thước Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre

được áp dụng theo từng loại đường:

+ Đường cao tốc và đường ngoài đô thị: Hình tròn đường kính 1260mm

+ Đường thông thường: Hình tròn đường kính  875mm

+ Đường Đô thị: Hình tròn đường kính  700mm

Chất liệu: Thép tấm 1,2mm – 2mm, mặt trước dán decan phản quang

Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b)
Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre

BIỂN BÁO CẤM GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ:

 

 

– Biển báo 104: Cấm môtô: Đường có biển báo 104 cấm tất cả các loại xe môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo quy định của pháp luật.

– Biển báo 105: Cấm ôtô và môtô: Đường có biển báo 105 cấm tất cả các loại xe cơ giới và xe môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.

– Biển báo 106a: Cấm xe tải: Để nhằm báo đường cấm tất cả các loại ôtô chở hàng trừ các xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.

– Biển báo 106b: Cấm xe tải trên 2,5T: Để báo rằng đường cấm tất cả các loại ôtô chở hàng có trọng tải từ 2,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định của pháp luật.

– Biển báo 107: Cấm ôtô khách và ôtô tải: Báo hiệu đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5 tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật định.

– Biển báo 108: Cấm ôtô kéo moóc: Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo quy định của pháp luật.

– Biển báo 109: Cấm máy kéo: Báo hiệu đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.

– Biển báo 110a: Cấm đi xe đạp: Báo hiệu đường cấm xe đạp đi qua.

– Biển báo 110b: Cấm xe đạp thồ: Báo hiệu đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.

– Biển báo 111a: Cấm xe gắn máy: Báo hiệu đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.

– Biển báo 111b: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam): Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy và một số loại xe khác.

– Biển báo 111c: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy):Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…

– Biển báo 111d: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ (xe xích lô): Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v…

– Biển báo 112: Cấm người đi bộ: Để báo hiệu đường cấm đi bộ qua lại.

– Biển báo 113: Cấm xe người kéo, đẩy: Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.

– Biển báo 114: Cấm xe xúc vật kéo: Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

– Biển báo 115: Hạn chế trọng lượng xe: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng tải(bao gồm cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

– Biển báo 116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (gồm cả xe và hàng hóa) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.

– Biển báo 117: Hạn chế chiều cao: Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

– Biển báo 118: Hạn chế chiều ngang: Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.

– Biển báo 119: Hạn chế chiều dài ôtô: Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

– Biển báo 120: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc: Đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.

– Biển báo 121: Cự ly tối thiểu giữa hai xe: Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.

– Biển báo 122: Dừng lại: Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, người cầm cờ) cho phép đi.

– Biển báo 123a: Cấm rẽ trái: Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ trái.

– Biển báo 123b: Cấm rẽ phải: Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới và thô sơ trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ phải.

– Biển báo 124a: Cấm quay xe: Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.

– Biển báo 124b: Cấm ôtô quay đầu xe: Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

– Biển báo 125: Cấm vượt: Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

– Biển báo 126: Cấm ôtô tải vượt: Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.

– Biển báo 127: Tốc độ tối đa cho phép: Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

– Biển báo 128: Cấm bóp còi: Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.

– Biển báo 129: Kiểm tra: Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định pháp luật.

– Biển báo 130: Cấm dừng xe và đỗ xe: Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển báo 130 có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

– Biển báo 131a: Cấm đỗ xe
Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

– Biển báo 131b: Cấm đỗ xe ngày lẻ: Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày lẻ trong tháng. Biển báo 131b có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

– Biển báo 131c: Cấm đỗ xe ngày chẵn: Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày chẵn trong tháng. Biển báo 131c có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

– Biển báo 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: Biển báo 132 để báo các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

– Biển báo 133: Hết cấm vượt: Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng các xe cơ giới phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.

– Biển báo 134: Hết hạn chế tốc độ tối đa: Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong luật giao thông đường bộ.

Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b)
Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre

Tỉnh thành chúng tôi cung cấp sản xuất Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b)

Chúng tôi tự hào cung cấp Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) khắp khu vực toàn quốc đặt biệt khu vực miền nam như:

Thi công lắp đặt Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre

Nếu bạn đang có nhu cầu cần tìm đơn vị sản xuất, Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) uy tín, chuyên nghiệp, dịch vụ chất lượng với giá rẻ, hãy liên hệ CÔNG TY TNHH SX TM & DV Mai Chấn Hưng.

Nếu quý khách hàng đang tìm kiếm một đối tác uy tín và chất lượng trong lĩnh vực sản xuất biển báo giao thông và thi công biển báo giao thông,

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất.

Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn và tiến bộ cho xã hội.
Đến hôm nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị, công ty, cơ sở sản xuất biển báo giao thông và công trường với các giá thành khác nhau.

Chúng tôi hiện tại đang là Công ty, cơ sở sản xuất biển báo giao thông trực tiếp nên quý khách yên tâm về giá cả, chất lượng và chuyên môn kỹ thuật cũng như dịch vụ bán hàng sau bán hàng biển báo giao thông,biển báo công trường.

Đến với chúng tôi các bạn sẽ luôn được chăm sóc một cách tốt nhất, sẽ được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình miễn phí bất kể có mua hàng hay không mua hàng.

Chúng tôi luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn, vì vậy nếu cần tìm hiểu thông tin hay cần tư vấn bất cứ vấn đề gì, đừng chần chừ nữa mà hãy nhấc máy lên và liên hệ với chúng tôi ngay nhé. 093.246.1803

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI:

Công ty TNHH SX TM & DV Mai Chấn Hưng sẽ không ngừng nỗ lực phát triển

Bên cạnh đó công ty luôn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết mạnh mẽ hơn về công nghệ, tài chính và thị trường nhằm mang đến những giá trị cốt lõi nhất đến với khách hàng.

Với phương châm :

“ Bao nhiêu cũng nhận – Bao xa cũng giao

Chất lượng uy tín hàng đầu ”

Công ty chúng tôi rất mong được cung cấp tất cả các khách hàng cả nước có nhu cầu

Hãy Liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nếu bạn cần đơn vị sản xuất biển báo giao thông

CÔNG TY TNHH SX TM & DV MAI CHẤN HƯNG

Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre
Biển Báo Cấm Ô Tô Tải P.106 (a,b) Tỉnh Bến Tre

Trả lời

Your email address will not be published.